Serwis Newcastle United - NUFC.PL
Strona główna - Zaloguj sie - Rejestracja - Najbliższa kolejka - Poprzednia kolejka - Regulamin - Tabela - Nagroda - Powrót do NUFC.PL


  Regulamin:
 1. Użytkownik rejestrując się w naszym Typerze akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Typera zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.).
 2. W przypadku stwierdzenia złamania przez użytkownika regulaminu jego konto zostanie zablokowane. Zawieszenie działalności konta może mieć miejsce w każdej chwili, zwłaszcza wraz zakończeniem konkursu, kiedy nastąpi wnikliwa weryfikacja zgodności z regulaminem.
 3. Konkurs organizuje NUFC.PL - Serwis Newcastle United. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za ewentualne kłopoty techniczne.
 4. Zabawa trwa do konca sezonu 2013/2014.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych (tylko do naszej wiadomości) i adresu e-mail oraz wyraza zgode na ich przetwarzanie do potrzeb Typera. Będą one podstawą do odbioru ewentualnych nagród. Nie ma możliwości uzupełnienia adresu po wyłonieniu zwycięzcy. Na adres e-mail zostaną przesłane gratulacje w przypadku wygranej.
 6. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto.
 7. Z jednego numeru IP, komputera, adresu e-mail, adresu zamieszkania można założyć tylko jedno konto.
 8. W Typerze mogą brać udział redaktorzy Serwisu Newcastle United, za wyjątkiem administratorów.
 9. Wyniki można typować najpóźniej do godziny 12:00 dnia pierwszego meczu danej kolejki.
 10. Punkty przyznaje sie za:
  - poprawne wytypowane zwycięzcy meczu, w którym nie bierze udziału NUFC 1 pkt,
  - poprawne wytypowane zwycięzcy meczu, w którym bierze udziału NUFC 2 pkt,
  - poprawne wytypowane wyniku meczu NUFC 3 pkt (nie kumuluje się z wytypowaniem zwycięzcy).
 11. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.
 12. Uwagi, pytania proszę kierować na adres nufcrulez@op.pl. Reklamacje załatwiane będą wyłącznie drogą mailową pod tym adresem.